OGRODY BOTANICZNE W POLSCE

Ogród Botaniczny w Bydgoszczy — Ogród Botaniczny Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Bydgoszczy
Ogród Botaniczny w Oliwie — Ogród Botaniczny w Parku im. Adama Mickiewicza
Ogród Botaniczny w Krakowie — Ogród Botaniczny Uniersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
Ogród Botaniczny w Łodzi wraz z Palmiarnią
Ogród Botaniczny w Lublinie — Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej
Ogród Botaniczny UW w Warszawie — Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego
Ogród Botaniczny PAN w Warszawie — Centrum Zachowania Różnorodnosci Biologicznej PAN
Ogród Botaniczny we Wrocławiu — Ogród Botaniczny Uniwersytetu Wrocławskiego
Ogród Botaniczny w Zakopanem — Górski Ogród Botaniczny im. Mariana Raciborskiego w Zakopanem
Ogród Botaniczny w Poznaniu — Ogród Botaniczny Uniwersytetu Adama Mickiewicza