PRESTIŻOWA LISTA ŚWIATOWEGO DZIEDZICTWA UNESCO – POLSKA:

1978 – Stare Miasto w Krakowie
1978 – Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce
1979 – Były Nazistowski Niemiecki Obóz Koncentracyjny i Zagłady Auschwitz-Birkenau
1979 – Białowieski Park Narodowy – (wspólnie z Białorusią)
1980 – Stare Miasto w Warszawie
1992 – Stare Miasto w Zamościu – przykład renesansowej zabudowy miejskiej
1997 – Średniowieczny zespół miejski Torunia
1997 – Zamek Krzyżacki w Malborku
1999 – Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII w.
2001 – Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy
2003 – Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia – Binarowa, Blizne,
Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa
2004 – Park Mużakowski nad rzeką Nysą (wspólnie z Niemcami)
2006 – Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu
2013 – Drewniane cerkwie w polskim i ukraińskim regionie Karpat